Praktische zaken Ondernemerschap en Retail Management duaal

Bekijk hieronder welke eisen er komen kijken voor de toelating tot deze opleiding. 

Afbeelding
sfeer

Toelatingseisen

Voor de opleiding Ondernemerschap en Retail Management heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

studie-landschap-studenten.jpg

Ervaringsverhaal Richard Meijer

"Onze winkelmanagers die deze opleiding bij NHL Stenden hebben afgerond zijn goede gesprekspartners, ze zijn breed onderlegd met kennis en zijn sterk in het meedenken op niet alleen operationeel, maar ook strategisch niveau. Deze winkelmanagers hebben de competenties om flexibel om te gaan met hun speelveld. We hebben de samenwerking met NHL Stenden opgezocht zodat we met een opleiding specifiek voor retail talentontwikkeling kunnen stimuleren. Ik ervaar het onderwijs op NHL Stenden als prettig en laagdrempelig."

Werkplek verplicht

Tijdens de opleiding werk je 24-32 uur per week in een retailorganisatie waar jij de mogelijkheid hebt jezelf te ontwikkelen. Het is belangrijk dat er op je werk een coach is die samen met jou naar mogelijkheden zoekt om te groeien en je talenten te ontwikkelen.

Werkgever: is dit de opleiding voor jouw medewerkers?

We bieden deze opleiding al meer dan 20 jaar in duale vorm aan. Met veel succes! Als je al flink wat ervaring in de retail hebt, dan kun een persoonlijke studieroute krijgen. Jouw kennis en ervaring kan gebruikt worden om delen van de opleiding zelf in te richten.

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de dagelijkse praktijk van jouw medewerkers. Zo is de opleiding ook direct waardevol voor jouw bedrijf.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met secretariaat.orm@nhlstenden.com of neem contact op met Erna Velthof via 06- 41 27 37 25.

Kosten

Als student betaal je elk jaar collegegeld. Hoeveel collegegeld hangt af van een aantal factoren zoals je nationaliteit en je al behaalde diploma’s in het hoger onderwijs. In de meeste gevallen ligt het collegegeld rond de € 2.000,- per jaar. 

In sommige gevallen betaal je het instellingscollegegeld. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals je nationaliteit en je al behaalde diploma’s in het hoger onderwijs. Lees hier meer over het instellingscollegeld en de hoogte daarvan. 

Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2.143,-
Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1.084,-