nhl-stenden-default-header

NHL Stenden tevreden over nieuw Sectorakkoord hbo 2018

Plan biedt ruimte voor verdere ontwikkeling hbo-onderwijs en onderzoek

NHL Stenden Hogeschool is tevreden over het nieuwe sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018 dat maandag 9 april is ondertekend. In het akkoord is naast versterking van de onderwijskwaliteit ook ruimte voor doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek. “Uit dit akkoord spreekt vertrouwen in de hogescholen”, concludeert Erica Schaper, voorzitter van het CvB van NHL Stenden Hogeschool.

Maandag 9 april ondertekenden Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Ingrid van Engelshoven, minister van OCW het sectorakkoord hbo 2018. In het akkoord zijn de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de hogescholen en de gedeelde prioriteiten voor de periode 2019 tot 2022 vastgelegd. “De minister maakt haar eerder uitgesproken vertrouwen in de hogescholen waar met dit akkoord”, vindt Schaper. Tegelijkertijd blijft de voorzitter van NHL Stenden Hogeschool realistisch. “Iedereen moet zich wel realiseren dat tegenover de extra studievoorschotmiddelen nog ombuigingen staan van zowel het vorige als het huidige kabinet.”

Gedragen plan

Het Sectorakkoord komt wat NHL Stenden betreft op een goed moment. Schaper: “In het Sectorakkoord is expliciet ruimte om in gesprek te gaan met onze medezeggenschapsraad, studenten, docenten, bedrijven en onze omgeving. Zo kunnen we een gedragen plan maken dat past bij onze (internationale) omgeving en onze instelling. Deze werkwijze sluit aan hoe we in aanloop naar de fusie ook hebben gewerkt. En deze lijn trekken we graag door. Het Sectorakkoord integreren we in ons instellingsplan, dat we nu verder uitwerken.”