3 manieren waarop games kinderen met autisme helpen

English

Een vraag stellen of iemand bedanken. We doen het dagelijks en denken er waarschijnlijk nauwelijks over na. Maar voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kunnen dit soort sociale situaties verschrikkelijk moeilijk zijn. Dit kan ernstige gevolgen hebben; zo blijkt uit onderzoek dat slechts tussen de 5 en 17% van de kinderen met autisme op volwassen leeftijd een bevredigend sociaal leven zullen hebben.

Onderzoeker Job van ’t Veer van NHL Stenden Hogeschool ontwikkelt binnen het project ‘SoVaTass’ games die kinderen van 10 tot 12 jaar met ASS helpen om te gaan met sociale situaties. Job vertelt over drie manieren waarop deze games kinderen met autisme kunnen helpen om te leren omgaan met moeilijke sociale situaties.

Manier 1: Gebruik de kracht van het medium

Kinderen met autisme krijgen in hun behandeling soms huiswerkopdrachten mee. Soms kan dat best confronterend zijn, bijvoorbeeld bij opdrachten vraag drie vriendjes om af te spreken. Job: “Een gesimuleerde wereld kan deze drempels wegnemen, omdat dit een veilige omgeving is om in te experimenteren. Wij hebben binnen SoVaTass de Eilandgame ontwikkeld. Bij dit spel spelen de kinderen een postbode die in verschillende situaties terechtkomt. In de gesprekken met personages zijn steeds verschillende sociale vaardigheden nodig. Je kunt zo ook heel gericht kijken hoe zich ontwikkelen op specifieke leerdoelen, zoals complimenten geven of iemand iets vragen.”

Manier 2: Creëer een uitdagende context

Escape rooms zijn populair: je zit opgesloten in een onbekende omgeving. Alleen door samen te werken kun je ontsnappen. Samenwerking, onderhandelen, elkaar helpen; het zijn allemaal vaardigheden die nodig zijn om een escape room op te lossen. Daarmee is het een ideale setting voor kinderen met ASS om hiermee te oefenen. “In de digitale escape room die wij ontwikkelen krijgen drie spelers een eigen tablet. Hierop zien ze verschillende dingen en iedereen krijgt verschillende opdrachten. Zo kan iemand bijvoorbeeld een sleutel hebben, waarmee een andere speler een kist kan openmaken. De kinderen krijgen verschillende rollen toegewezen, zoals teamleider of onderzoeker. Iedere rol vereist een andere vorm van sociaal gedrag. Deze variatie zorgt ervoor dat zorg- en onderwijsprofessionals deze werkvorm kunnen afstemmen op de leerdoelen van de kinderen.”

Manier 3: Durf te reframen

Hoe voelt een kind met autisme zich? En hoe denkt iemand over zijn of haar eigen stoornis? Dit is erg lastig te begrijpen. Job: “Tijdens de ontwikkeling van de verschillende werkvormen, ontdekten wij dat ons beeld van hoe kinderen tegen hun eigen ASS aankijken niet klopte. Dit heeft ons geïnspireerd om een derde werkvorm MijnStrip te ontwikkelen, dat zich richt op de vooroordelen die er spelen rondom autisme. Kinderen brengen op een speelse manier hun eigen kenmerken, talenten en interesses in kaart. Niet alleen kinderen met autisme, maar bijvoorbeeld een hele klas vult dit in. Zo komen ze erachter dat iedereen uiteindelijk op zijn of haar eigen manier wel een beetje ‘anders’ is. En daarmee creëer je een omgeving die het effect van andere werkvormen versterkt!”.

Co-creatie vormt de basis

Job: “Onze games moeten uiteindelijk werkvormen worden binnen bestaande behandelprogramma’s. Dat lukt alleen als de inhoud goed aansluit bij de behandelingen en de leerdoelen van de kinderen. Je kunt een hele toffe game ontwikkelen, maar als het niet past binnen een behandelprogramma dan bereik je niks. We ontwikkelen onze werkvormen in co-creatie met kinderen, ouders en professionals uit zorg en onderwijs. We testen de games in de praktijk en passen de werkvormen gaandeweg aan. Zo kom je tot oplossingen waar je de kinderen uiteindelijk het beste mee helpt.”

Kom langs!

Wil je meer weten over het SoVaTass project van Job? Kom dan langs tijdens de Dutch Design Week van 20 oktober tot en met 29 oktober in Eindhoven (Klokgebouw, hal 2). Hier vertelt Job je alles over de games!

Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen in Eindhoven? Kijk dan hier voor meer informatie of stuur Job een mail via job.van.t.veer@nhlstenden.com.