Knowledge2018: projecten met ambitie voor de regio

Wil jij je kennis inzetten voor de ontwikkeling van Leeuwarden of Friesland? Dan is Knowledge2018 interessant voor jou. Knowledge 2018 is een samenwerkingsplatform van NHL Stenden hogeschool, Friesland College, Friese Poort, Nordwin College en Van Hall Larenstein. Het Platform is een initiatief in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.

Doe je mee aan een project van dit samenwerkingsplatform, dan werk je samen met andere studenten én met ondernemers om een actieve bijdrage te leveren aan een sterke regio. Vanuit verschillende disciplines bundel je de krachten door kennis, ervaring, projecten, personen en netwerken met elkaar te verbinden. Zo inventariseer je met elkaar wat nodig is voor ontwikkeling, want samen kom je verder.

Er zijn projecten op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Brainstorm bijvoorbeeld over slimmere festivaltoiletten, of uit je creativiteit bij een bureau voor burgerjournalistiek. Juist als jongere kun jij hieraan een goede bijdrage leveren, want bewezen is dat juist de open, frisse blik van jonge mensen als jij waardevolle nieuwe initiatieven kunnen bewerkstelligen. Knowledge2018 heeft dan ook als missie: ‘Jongeren in de lead vóór, tijdens en na 2018.’

 

Samenwerking en projecten

Knowledge2018 is een initiatief in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. NHL Stenden
Hogeschool werkt hiervoor samen met Friesland College, Friese Poort, Nordwin College en Van Hall Larenstein.