Evie Walsma

Evie Walsma is werkzaam als docente Engels en lerarenopleider bij team Engels van de Tweedegraads Lerarenopleiding (NHL Stenden Hogeschool) ze is daarnaast als instituutsopleider verbonden aan Piter Jelles en de School of Education. Tevens is ze lid van de kenniskring van het lectoraat Vitale Vakdidactiek waar ze onderzoek doet naar goede lessen binnen een meer gepersonaliseerde onderwijsomgeving. Scholen zijn momenteel volop in ontwikkeling om hun onderwijs (meer) gepersonaliseerd te maken. Deze paradigmashift vraagt van de leraren nu en de docenten van de toekomst om hun onderwijs anders vorm te geven. In de praktijk ziet ze leraren en studentleraren worstelen met de vraag wat dit onderwijs vraagt op didactisch gebied. Vragen die ze in dit verband graag met studentleraren en leraren uit het werkveld wil onderzoeken zijn:

1. Welke elementen vormen een belangrijk onderdeel voor een krachtige leeromgeving binnen meer gepersonaliseerd onderwijs?

2. Wat zijn bevorderende factoren om leerlingen aan te zetten in hun leren?

3. Welke didactiek kan worden ingezet om naast het individuele leren ook het gezamenlijk leren in een les te versterken?

4. Welke leerstrategieën kunnen worden ingezet om zowel een klas als een leerling bewust(er) te laten leren?

5. Welke leertaal wordt gehanteerd binnen de lessen en in begeleidingsmomenten?