Margarite Smit

Margarite Smit werkt als teamleider bij de opleiding docent theater, daarnaast geeft zij les in artistiek onderzoek en verzorgt zij een DBE-atelier rondom theaterinterventies. Zij begeleidt studentleraren bij hun meesterstuk in de afstudeerfase. Zij heeft sterke affiniteit met theatermaken daar waar het niet voor de hand ligt en theater gebruiken om je omgeving, de maatschappij of de wereld te onderzoeken. Binnen het lectoraat Vitale Vakdidactiek doet zij een onderzoek naar hoe community-leren ingezet kan worden om de onderzoekende houding van de studentleraar te stimuleren. Zij ontwikkelt een effectieve didactiek voor art-based onderzoek waarbij studentleraren, werkveld en docenten participeren in alle fases van het onderzoeksproces. Zij is opgeleid als bachelor of theatre and education en zij heeft een master in theaterwetenschap behaald aan de Universiteit van Amsterdam.